Hjelp

Om du ønsker mer hjelp til sinnemestring har ansatte i familievernet i Norge fått opplæring i modellen som blir presentert i E-boken. Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning.

Her får du hjelp