Familievernet

E-book iyo app

E-book “ Hagaha Maaraynta Cadhada ee Waalidka” iyo abka maaraynta cadhada waxaa laga soo dejisan karaa halkan iyagoo dhowr luqaddood ah.

Hagaja waxaa lagu heli karaa sidii PDF fayl ah oo waxaa laga soo dejisan karaa bilaash halkan, ama waxaad ka qaadan kartaa qaybta daabacan Xarunta La talinta Qoyska.

E-book (ePub)

Littsint buug yar (PDF)

Littsint App for IOS

    SOMALI    Apple Store

Littsint App for Android

    SOMALI    Google Play