Halka caawimo lagu helo

Haddii aad jeclaan lahayd caawimo badan oo maaraynta cadhada ah, la taliyayaasha waalidka ee Norway waxaa lagu tababaray “Hagida iyo Maaraynta Cadhada ee Waalidka”, kaas oo lagu soo bandhigay e-book. Xarumaha la talinta Waalidka waxya bixiyaan kullmada waalidka, oo waxaa loola soo xidhiidhi karaa toos gudbin la’aan.

Websaydka ururka Beddelka Gabood falka (ATV) atv-stiftelsen.no, waxa uu bixiyaa muuqaalka guud halka gudaha Norway aad ka heli karto xafiisyada ATV ee bixinaya daawaynta.

Xarunta Brøset ee websaydka muddanaha, sinnemestring.no, waxay bixisaa muuqaalka guud halka gudaha Norway aad ka heli karto kullmada daawaynta.

Dinutvei.no waa madashada shabakada qaranka ee dagaalka ka dhaca xidhiidhada dhow, kufsiga iyo weerarada kale ee galmada. Madasha waxaa wada Xarunta Noorwayjiyaanka ee rabshada iyo Daraasadaha Dhacdooyinka Naxdinta reeba (NKVTS) iyagoo metelaya Wasaaradda caddaalada iyo Amniga bulshadda.

Tilknytningspsykologene.no waxay bixiyaan suugaan faa’iido leh ee waalidka doonaya inay horumariyan sida loo dhex galo carruurtooda.

 

Waxaad ka heli kartaa Xarunta La talinta Qoyska kuugu dhow halkan

Biskopshavn Familievernkontor
Telefon: 552 51 150
Postadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
Besøksadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
kf.biskopshavn@bufetat.no

Bjørgvin familierådgivningskontor
Telefon: 553 10 542
Postadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Besøksadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
bjorgvin.familieradgivningskontor@bufetat.no

Bodø Familievernkontor
Telefon: 466 15 670
Postboks 1052, 8001 Bodø
Besøksadresse: Storgata 4A, 8006 Bodø
familievern.bodo@bufetat.no

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Førde
Telefon: 466 19 280
Postadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Sogndal
Telefon: 466 19 280
Postadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
Besøksadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no

Familiekontoret Aust-Agder
Telefon: 370 05 780
Postadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
Besøksadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

Familiekontoret i Nordfjord
Telefon: 578 64 990
Postadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
Besøksadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
familiekontoret.nordfjord@bufetat.no

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Farsund
Telefon: 383 95 880
Postadresse: Boks 66, 4552 Farsund
Besøksadresse: Torvgt. 1, 4552 Farsund
familiekontoret.vest-agder@bufetat.no

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand
Telefon: 383 95 880
Postadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
Besøksadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
familiekontoret.vest-agder@bufetat.no

Familiekontoret Øvre Telemark
Telefon: 350 68 850
Postadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
Besøksadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg
Telefon: 466 17 710
Postadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Besøksadresse: Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg
: fdk@bufetat.no

Familievernkontoret Asker og Bærum
Telefon: 466 16 150
Postadresse: Postboks 178, 1300 Sandvika
Besøksadresse: Løkketangen 10A, 3. Etg, 1337 Sandvika
fvab@bufetat.no

Familievernkontoret Christiania Torv
Telefon: 232 83 940
Postadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
familievernkontoret.christiania.torv@bufetat.no

Familievernkontoret Enerhaugen
Telefon: 466 17 010
Postadresse: Smedgata 49, 0651 Oslo
Besøksadresse: Smedgata 49, Tøyen 0651 Oslo
enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no

Familievernkontoret Hallingdal
Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 119, 3571 Ål
Besøksadresse: Torget 5, 3571 Ål
familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Familievernkontoret Haugalandet
Telefon: 527 00 820
Postadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no

Familievernkontoret Homansbyen
Telefon: 466 16 660
Postadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
Besøksadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
homansbyen.familievernkontor@bufetat.no

Familievernkontoret i Follo
Telefon: 649 14 660
Postadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
Besøksadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
kf.follo@bufetat.no

Familievernkontoret i Mo i Rana
Telefon: 751 34 880
Postadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
Besøksadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
familievernkontoret.mo.i.rana@bufetat.no

Familievernkontoret i Mosjøen
Telefon: 751 14 180
Postadresse: Postboks 42, 8651 Mosjøen
Besøksadresse: Torolfs gate 3, 8656 Mosjøen
kf.mosjoen@bufetat.no

Familievernkontoret i Søndre Vestfold
Telefon: 334 82 250
Postadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
Besøksadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
fvk.sondre.vestfold@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger
Telefon: 515 38 150
Postadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
Besøksadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Bryne
Telefon: 515 38 150
Postadresse: Postboks 45, 4349 Bryne
Besøksadresse: Hetlandsgata 9, 4349 Bryne
familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag
Telefon: 739 90 500
Postadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
Besøksadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no

Familievernkontoret i Vestfold
Telefon: 466 18 180
Postadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
familievernkontoret.vestfold@bufetat.no

Familievernkontoret i Øst-Finnmark
Telefon: 789 95 770
Postadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
Besøksadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
sor.varanger.familierad@bufetat.no

Familievernkontoret Innlandet, avdeling Gjøvik
Telefon: 466 17 150
Postadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
Besøksadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
Familievernkontoret.innlandet@bufetat.no

Familievernkontoret Innlandet Lillehammer
Telefon: 466 17 150
Postadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
Besøksadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
Familievernkontoret.innlandet@bufetat.no

Familievernkontoret Kristiansund
Telefon: 466 17 480
Postadresse: Postboks 853, 6501 Kristiansund
Besøksadresse: Kongens plass 5, 6509 Kristiansund
familievernkontoret.kristiansund@bufetat.no

Familievernkontoret Levanger
Telefon: 466 17 680
Postadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
Besøksadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
familievernkontoret.levanger@bufetat.no

Familievernkontoret Molde
Telefon: 466 17 490
Postadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
Besøksadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
: familievernkontoret.i.molde@bufetat.no

Familievernkontoret Namsos
Telefon: 466 17 690
Postadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
Besøksadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
familievernkontoret.namsos@bufetat.no

Familievernkontoret Otta
Telefon: 612 30 536
Postadresse: Storgata 21, 2670 Otta
Besøksadresse: Storgata 21, 2670 Otta
kf.otta@bufetat.no

Familievernkontoret Ringerike
Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 177, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Storgata 11, 3510 Hønefoss
familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger
Telefon: 466 16 830
Postadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
Besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no

Familievernkontoret Østfold
Telefon: 466 16 100
Postadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
familievernkontoret.ostfold@bufetat.no

Familievernkontoret Ålesund
Telefon: 466 17 390
Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
familievernkontoret.alesund@bufetat.no

Finnsnes Familievernkontor
Telefon: 466 15 630
Postadresse: Postboks 298, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Strandveien 16, 9300 Finnsnes
familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no

Grenland Familiekontor
Telefon: 355 05 870
Postadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
grenland.familiekontor@bufetat.no

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Harstad
Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Sjøgata 3, 9405 Harstad
familievern.harstad@bufetat.no

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Narvik
Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Fagernesveien 3, 8514 Narvik
familievern.harstad@bufetat.no

Indre finnmark Familievernkontor
Telefon: 466 15 610
Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok
Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok
karasjok.familievern@bufetat.no

Lofoten og Vesterålen Familievernkontor
Telefon: 466 15 660
Postadresse: Postboks 232, 8455 Stokmarknes
Besøksadresse: Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes
familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no

Odda Familievernkontor
Telefon: 466 19 150
Postadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
Besøksadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
familievernkontoret.odda@bufetat.no

Familievernkontoret på Stord
Telefon: 466 19 160
Postadresse: Boks 70, 5401 Stord
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, 5417 Lervik
familievernkontoret.stord@bufetat.no

Tromsø Familievernkontor
Telefon: 466 15 620
Postadresse: Postboks 1113, 9261 Tromsø
Besøksadresse: Vestregata 33, 9008 Tromsø
familievern.tromso@bufetat.no