Familievernet

Footer Somali

Websaydka, e-book iyo abka maaraynta cadhada waxaa horumariyay Steinar Sunde, khabiirka cilmi nafsiga iyo daawayaha garaadka xaga Xarunta La talinta Qoyska gudaha Molde, isagoo uu taageerayo Maamulka Carruurta ee Noorwayjiyaanka, Dhalin yarada iyo Arrimaha Qoyska.