Familievernet

Hjelp

Om du ønsker mer hjelp til sinnemestring har ansatte i familievernet i Norge fått opplæring i modellen som blir presentert i E-boken. Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning. Kontaktinformasjon til familievernkontorene, og andre som tilbyr behandling i Norge, finner du under «her får du hjelp» i menyen.