Caawimo

Haddii aad jeclaan lahayd caawimo badan oo maaraynta cadhada ah, la taliyayaasha waalidka ee Norway waxaa lagu tababaray qaabka lagu soo bandhigay e-book. Xarumaha la talinta Waalidka Noorwayjiyaanka (Familievernkontor) waxay bixiyaan kullmada waalidka, oo waxaa loola soo xidhiidhi karaa toos gudbin la’aan.

Halka caawimo lagu helo