Littsint

Rodzice, którzy chcą pracować nad sobą, aby poprawić swoje relacje z dziećmi, zasługują na szacunek. Littsint.no to strona internetowa dla rodziców, którzy chcą nauczyć się panowania nad złością. Jej celem jest dzielenie się z rodzicami wiedzą psychologiczną i udostępnianie im metod, z których mogą skorzystać, aby stworzyć swoim dzieciom bezpieczniejsze, pewniejsze i bardziej przewidywalne środowisko życia.