Littsint

Ferte árvvusatnit váhnemiid geat háliidit iežaset daguid ja dábiid buoridandihte mánáideaset beaivválaš dili. Littsint.no lea ruovttusiidu váhnemiidda geat háliidit bargat suhttohálddašemiin. Ulbmil lea juohkit psykologalaš máhtu ja vuogi váhnemiidda vai sii sáhttet ieža láhččit mánáidasaset eanet oadjebas ja einnostahtti árgabeaivvi.