Abka Maaraynta Cadhada

Waxaad kala soo degi kartaa abka maaraynta cadhada bilaashka ah littsint.no, Google Play ama App Store. Abkan waa agabka is caawinta ah oo ku dhisan waayo aragnimo laga helay casharada la siiyay 800 oo waalid ah kuwaas oo doonayay inay horumariyaan sida loo maareeyo cadhada dhanka carruurta.

Soo deji abka