Her får du hjelp

Om du ønsker mer hjelp til sinnemestring har ansatte i familievernet i Norge fått opplæring i «Foreldreveileder i sinnemestring» som blir presentert i E-boken. Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning.

Alternativ til vold (ATV) sin nettside, atv-stiftelsen.no, gir en oversikt over hvor det er opprettet ATV kontor som tilbyr behandling i Norge.

Brøset kompetansesenter sin nettside, sinnemestring.no, gir en oversikt over hvor du kan få gruppebehandling i Norge.

Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilknytningspsykologene.no viser til nyttig litteratur for foreldre som ønsker å bedre samspillet med barna.

 

Her finner du ditt nærmeste Familievernkontor:

Biskopshavn Familievernkontor
Telefon: 552 51 150
Postadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
Besøksadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
kf.biskopshavn@bufetat.no

Bjørgvin familierådgivningskontor
Telefon: 553 10 542
Postadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Besøksadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
bjorgvin.familieradgivningskontor@bufetat.no

Bodø Familievernkontor
Telefon: 466 15 670
Postboks 1052, 8001 Bodø
Besøksadresse: Storgata 4A, 8006 Bodø
familievern.bodo@bufetat.no

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Førde
Telefon: 466 19 280
Postadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Sogndal
Telefon: 466 19 280
Postadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
Besøksadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no

Familiekontoret Aust-Agder
Telefon: 370 05 780
Postadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
Besøksadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

Familiekontoret i Nordfjord
Telefon: 578 64 990
Postadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
Besøksadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
familiekontoret.nordfjord@bufetat.no

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Farsund
Telefon: 383 95 880
Postadresse: Boks 66, 4552 Farsund
Besøksadresse: Torvgt. 1, 4552 Farsund
familiekontoret.vest-agder@bufetat.no

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand
Telefon: 383 95 880
Postadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
Besøksadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
familiekontoret.vest-agder@bufetat.no

Familiekontoret Øvre Telemark
Telefon: 350 68 850
Postadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
Besøksadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg
Telefon: 466 17 710
Postadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Besøksadresse: Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg
: fdk@bufetat.no

Familievernkontoret Asker og Bærum
Telefon: 466 16 150
Postadresse: Postboks 178, 1300 Sandvika
Besøksadresse: Løkketangen 10A, 3. Etg, 1337 Sandvika
fvab@bufetat.no

Familievernkontoret Christiania Torv
Telefon: 232 83 940
Postadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
familievernkontoret.christiania.torv@bufetat.no

Familievernkontoret Enerhaugen
Telefon: 466 17 010
Postadresse: Smedgata 49, 0651 Oslo
Besøksadresse: Smedgata 49, Tøyen 0651 Oslo
enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no

Familievernkontoret Hallingdal
Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 119, 3571 Ål
Besøksadresse: Torget 5, 3571 Ål
familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Familievernkontoret Haugalandet
Telefon: 527 00 820
Postadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no

Familievernkontoret Homansbyen
Telefon: 466 16 660
Postadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
Besøksadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
homansbyen.familievernkontor@bufetat.no

Familievernkontoret i Follo
Telefon: 649 14 660
Postadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
Besøksadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
kf.follo@bufetat.no

Familievernkontoret i Mo i Rana
Telefon: 751 34 880
Postadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
Besøksadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
familievernkontoret.mo.i.rana@bufetat.no

Familievernkontoret i Mosjøen
Telefon: 751 14 180
Postadresse: Postboks 42, 8651 Mosjøen
Besøksadresse: Torolfs gate 3, 8656 Mosjøen
kf.mosjoen@bufetat.no

Familievernkontoret i Søndre Vestfold
Telefon: 334 82 250
Postadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
Besøksadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
fvk.sondre.vestfold@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger
Telefon: 515 38 150
Postadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
Besøksadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Bryne
Telefon: 515 38 150
Postadresse: Postboks 45, 4349 Bryne
Besøksadresse: Hetlandsgata 9, 4349 Bryne
familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag
Telefon: 739 90 500
Postadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
Besøksadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no

Familievernkontoret i Vestfold
Telefon: 466 18 180
Postadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
familievernkontoret.vestfold@bufetat.no

Familievernkontoret i Øst-Finnmark
Telefon: 789 95 770
Postadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
Besøksadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
sor.varanger.familierad@bufetat.no

Familievernkontoret Innlandet, avdeling Gjøvik
Telefon: 466 17 150
Postadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
Besøksadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
Familievernkontoret.innlandet@bufetat.no

Familievernkontoret Innlandet Lillehammer
Telefon: 466 17 150
Postadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
Besøksadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
Familievernkontoret.innlandet@bufetat.no

Familievernkontoret Kristiansund
Telefon: 466 17 480
Postadresse: Postboks 853, 6501 Kristiansund
Besøksadresse: Kongens plass 5, 6509 Kristiansund
familievernkontoret.kristiansund@bufetat.no

Familievernkontoret Levanger
Telefon: 466 17 680
Postadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
Besøksadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
familievernkontoret.levanger@bufetat.no

Familievernkontoret Molde
Telefon: 466 17 490
Postadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
Besøksadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
: familievernkontoret.i.molde@bufetat.no

Familievernkontoret Namsos
Telefon: 466 17 690
Postadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
Besøksadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
familievernkontoret.namsos@bufetat.no

Familievernkontoret Otta
Telefon: 612 30 536
Postadresse: Storgata 21, 2670 Otta
Besøksadresse: Storgata 21, 2670 Otta
kf.otta@bufetat.no

Familievernkontoret Ringerike
Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 177, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Storgata 11, 3510 Hønefoss
familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger
Telefon: 466 16 830
Postadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
Besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no

Familievernkontoret Østfold
Telefon: 466 16 100
Postadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
familievernkontoret.ostfold@bufetat.no

Familievernkontoret Ålesund
Telefon: 466 17 390
Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
familievernkontoret.alesund@bufetat.no

Finnsnes Familievernkontor
Telefon: 466 15 630
Postadresse: Postboks 298, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Strandveien 16, 9300 Finnsnes
familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no

Grenland Familiekontor
Telefon: 355 05 870
Postadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
grenland.familiekontor@bufetat.no

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Harstad
Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Sjøgata 3, 9405 Harstad
familievern.harstad@bufetat.no

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Narvik
Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Fagernesveien 3, 8514 Narvik
familievern.harstad@bufetat.no

Indre finnmark Familievernkontor
Telefon: 466 15 610
Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok
Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok
karasjok.familievern@bufetat.no

Lofoten og Vesterålen Familievernkontor
Telefon: 466 15 660
Postadresse: Postboks 232, 8455 Stokmarknes
Besøksadresse: Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes
familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no

Odda Familievernkontor
Telefon: 466 19 150
Postadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
Besøksadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
familievernkontoret.odda@bufetat.no

Familievernkontoret på Stord
Telefon: 466 19 160
Postadresse: Boks 70, 5401 Stord
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, 5417 Lervik
familievernkontoret.stord@bufetat.no

Tromsø Familievernkontor
Telefon: 466 15 620
Postadresse: Postboks 1113, 9261 Tromsø
Besøksadresse: Vestregata 33, 9008 Tromsø
familievern.tromso@bufetat.no