Familievernet

Her får du hjelp

Om du ønsker mer hjelp til sinnemestring har ansatte i familievernet i Norge fått opplæring i «Foreldreveileder i sinnemestring» som blir presentert i E-boken. Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning.

Her finner du ditt nærmeste Familievernkontor

Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning.

Alternativ til vold (ATV) sin nettside, atv-stiftelsen.no

Gir en oversikt over hvor det er opprettet ATV kontor som tilbyr behandling i Norge.

Brøset kompetansesenter sin nettside, sinnemestring.no

Gir en oversikt over hvor du kan få gruppebehandling i Norge.

Dinutvei.no

Er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Nyttige linker

Foreldrehverdag – Trygge råd til deg med barn

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år.

ICDP: Bedre samspill med barna – åtte tema

Lurer du på hvordan du skal få best mulig kontakt med barnet ditt? Program for foreldreveiledning har utviklet åtte temaer med gode råd til småbarnsforeldre.

Blir du litt for sint på barna?

I coronakrisen kan stresset øke og tålmodigheten bli satt på prøve. Hva skal du gjøre når sinnet tar overhånd?

Ung.no

Er det offentliges informasjonskanal for ungdom som gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

Barneombudet.no

Barneombudet er barn og unges talsperson.

Barnevakten.no

Barnevakten er en organisasjon som gir råd og informasjon om barns bruk av medier.