Familievernet

Littsint.no

Ferte árvvusatnit váhnemiid geat háliidit iežaset daguid ja dábiid buoridandihte mánáideaset beaivválaš dili. Littsint.no lea ruovttusiidu váhnemiidda geat háliidit bargat suhttohálddašemiin. Ulbmil lea juohkit psykologalaš máhtu ja vuogi váhnemiidda vai sii sáhttet ieža láhččit mánáidasaset eanet oadjebas ja einnostahtti árgabeaivvi.

Littsint e-girji

Littsint.no sáhtát viežžat nuvttá E-girjji “ váhnenbagadus suhttohálddašeamis”. E-girjjis leat 10 videobihtá mat gaskkustit bures duođaštuvvon málles suhttohálddašeapmái konkrehta vuogi mielde.

Littsint applikašuvdna

Littsint.no, Google Play dahje App Stores sáhtát viežžat nuvttá littsint applikašuvnna. Littsint applikašuvdna lea reaidu mas lea vuođđun 800 ságastallama váhnemiiguin geat háliidit veahki hálddašit iežaset suhtu mánáidasaset vuostá.

Veahkki

Jus háliidat lasi veahki suhtu hálddašit, de leat Norgga bearašsuodjalankantuvrra bargit ožžon oahpahusa málles mii ovdanbuktojuvvo E- girjjis. Bearašsuodjalankantuvrrat fállet nuvttá ságastallamiid váhnemiidda, ja singuin sáhttá váldit njuolga oktavuođa dikšomearrádusa haga. Bearašsuodjalankantuvrraid oktavuođadieđuid, ja oktavuođadieđut earáide geat fállet divššu Norggas, gávnnat “dáppe oaččut veahki” fálus.